BƠM NƯỚC NÓNG

Bơm nước nóng DP – Bơm cấp nước nồi hơi Ứng dụng : Bơm nước nóng DP là một phần trong hệ thống nhiệt của lò hơi, nồi dầu… & được ứng dụng ... Read More

BƠM CHÌM

Máy bơm chìm được sử dụng để bơm tự mồi các lưu chất được chứa trong bồn,bể hoặc các giếng nước ngầm… Lưu chất có thể là nước, nước thải, h... Read More